Kréta

Spili

Spili

Spili leží asi 26 kilometrů na jih od Rethymnonu. Větší vesnicí prochází druhá nejdůležitější silnice Kréty (Rethymnon - Agia Galini). Jako většina krétských vesnic je Spili tvořena jednou úzkou silnicí bez chodníků. Kolem ní jsou taverny a obchůdky s ručně tkaným textilem a suvenýry.

Zajímavostí Spili benátská fontána s 25 lvími hlavami, ze kterých teče proudem ledově studená pitná voda (jde o skutečný pramen). U fontány můžete posedět v některé z příjemných kafeterií.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)