Kréta

Rethymnon

Z krétských měst může Rethymnon jako jediný konkurovat svou krásou Chanii. Městské jádro s úzkými uličkami zdobí historické stavby a od městského přístavu směrem na východ se táhne 15 kilometrů dlouhá písečná pláž. Rethymnon, nad kterým se tyčí benátská pevnost, je také dějištěm řady kulturních festivalů.

Historie

Rethymnon

Poloostrov, na kterém leží město Rethymnon, byl zřejmě osídlen od pozdních minojských dob. V antickém období město prosperovalo a razilo dokonce i vlastní mince pod jménem Rithymna. Nikdy však nemělo velkou politickou a ekonomickou moc. O tom svědčí i to, že v raně křesťanském období nebylo uvedeno ani na seznamu krétských biskupských sídel. V roce 1303 bylo město zničeno zemětřesením.

V 15. století sem po dobytí Konstantinopole Turky zamířila řada uprchlíků. Mnoho z nich bylo umělců a tak se Rethymnon stal centrem krétské renesance. V 16. století nechali Benátčané po několika nájezdech pirátů postavit kolem města hradby a také pevnost Fortezzu. V roce 1646 byl Rethymnon dobyt Turky a stal se spolu s Chanií a Iraklionem důležitým správním centrem.

Památky

Benátský přístav

Rethymnon

Malebný přístav v jižní části města, založený Benátčany, s molem a majákem. V domech lemujících přístav jsou zřízeny restaurace a kavárny.

Fortézza

Mohutná pevnost z 16. století se vypíná nad přístavem a Starým městem. Byla částečně poničena zemětřesením i bombardováním za druhé světové války. Poté co byl Rethymnon v roce 1646 dobyt Turky, byl kostel sv. Mikuláše v centru pevnosti přestavěn na mešitu sultána Ibrahima.

Rimondiho kašna

Rethymnon

Kašna v centru Starého města na malém náměstí Platía Títou Petikáli je pojmenována po benátském místodržiteli Alvisi Rimondim. Pramenitou vodu chrlí tři lví hlavy, oddělené od sebe korintskými sloupy.

Kostel Tésseros Martíron

Moderní kostel na hlavním náměstí uchovává relikvie tří uctívaných mučedníků z dob osamnské nadvlády, kteří se odmítli zřeknout Krista a proto byli na prostranství před kostelem pověšeni.

Mešita Kará Moússa Paschá

Před mešitou najdete několik tureckých náhrobků.

Mešita Tis Nerandsés

Rethymnon

Mešita z 18. století se třemi kopulemi a minaretem dnes slouží jako hudební škola a koncertní sál. Z minaretu je krásný výhled na přístav a město.Benátské domy

V ulici Odós Vernardo je řada benátských domů s dřevěnými balkóny, které byly dostavěny Turky. Dřevěné balkóny byly určeny pro dámy z harémů, aby mohly alespoň částečně sledovat dění na ulicích.

Pomník Kóstase Giamboudákise

Pomník nejslavnějšího bojovníka za svobodu ostrova v bojích proti Turkům se nachází na náměstí Platía Tésseron Martíron.

Hlavní města krajů: Chania - Iraklion - Agios Nikolaios

© 2008 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)