Kréta

Klášter Piso Preveli

Klášter Piso Preveli

Původní klášter byl založen asi v 10. století, současné budovy ale pocházejí z pozdější doby. Byl jedním z nejdůležitějších klášterů střední Kréty. V 18. a 19. století hrál významnou roli v odboji místních obyvatel proti Turkům. Během druhé světové války zde mniši ukrývali po bitvě o Krétu (1941) britské, australské a novozélandské vojáky. Pomáhali jim uprchnout ponorkou do Egypta. Němci pak sebrali klášteru veškerý majetek a poškodili kostel. Na klášterním dvoře najdetete studnu s nápisem datovaným k roku 1701.

Zdejší kostel sv. Jana z roku 1836 uchovává ikony a zdobený zlatý kříž. Můžete navštívit i malé muzeum, ve kterém jsou vystaveny kultovní předměty, roucha a ikony. Nejdůležitějším vystaveným dokumentem je Charta z roku 1798, která potvrzuje, že tento klášter spadá přímo pod pravomoc patriarchy z Konstantinopole.

Kláštery v kraji Rethymnon: Arkadi - Kato Preveli

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)