Kréta

Klášter Arkadi

Klášter Arkadi

Na náhorní plošině v předhůří Ida položený klášter Arkadi (asi 20 km jihovýchodně od Rethymnonu) hrál v historii ostrova významnou roli a patří mezi nejuctívanější na Krétě. Současné budovy byly postaveny v 17. století, ale klášter byl založen již v 10. nebo 11. století. Klášter byl v 18. a 19. století důležitým centrem v odboji proti tureckým okupantům.

Nejvýznamnějším datem je 8. listopad 1866, kdy asi tisíc vlastenců, převážně žen a dětí, spáchalo raději kolektivní sebevraždu (výbuch ve skladišti střelného prachu), než aby padlo do rukou Turkům. Od té doby je 8. listopad krétským svátečným dnem.

Klášter Arkadi

V roce 1910 bylo před klášterem zřízeno mauzoleum, kde jsou uloženy ostatky krétských mučedníků. Samotný klášter i rekonstruované skladiště střelného prachu nesou stopy po bojích. Střecha prachárny zůstala na památku výbuchu nezastřešená. Průčelí kostela z 16. století je postaveno ve slohu krétsko-benátské renesance. Interiér byl téměř celý zničen a je vyzdoben ikonami z 20. století.
Kláštery v kraji Rethymnon: Piso Preveli - Kato Preveli

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)