Kréta

Panagia Kera

Panagia Kera

Panagia Kera, byzantský trojlodní kostelík, patří mezi nejzajímavější na Krétě. Kostelík najdete u horské vesnice Kera na východě Kréty. Je obklopen cypřiši a borovicemi a celé místo má až poetickou atmosféru.

Každá ze tří lodí kostela pochází z jiného období. Nejstarší je ústřední loď z poloviny 13. století. Další lodě jsou zasvěceny sv. Anně a sv. Antonínu a pocházejí ze 14. století. Dochovaly se zde nejvzácnější krétské fresky, protože kostelík stojí stranou a nebyl tak zničen ani Turky. Fresky pocházejí z doby benátské nadvlády a nesou znaky italské malby.

© 2008 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)