Kréta

Iraklion

Iraklion (Heraklion) je hlavním a největším městem Kréty a čtvrtým největším městem Řecka. Je také nejdůležitějším přístavem ostrova a hospodářským a správním centrem. Iraklion není příliš hezký, ale nějaká pěkná místa se tu najdou. Město zasáhla řada zemětřesení, za druhé světové války bylo silně poškozeno a následná chaotická betonová výstavba mu na kráse moc nepřidala. Sídlí zde ale Archeologické muzeum, které je častým cílem návštěvníků Kréty.

Historie

Iraklion

V minojském období sloužilo místo jako obchodní přístav mocného paláce v Knossu. V antické době se objevuje jako Herakleia nebo Heraklium, jedno z mnohých sídel nazvaných podle mýtického Herakla. Ten tu měl podle pověsti vykonat svůj sedmý skutek - chytit minojského býka. V 9. století bylo město po dobytí Araby přejmenováno na Rabd El Kandak (Opevněný příkop) a přestavěno na vojenskou základnu. V 10. století dobyl město zpět byzanstký generál Nikeforos Fokas. Místo bylo přejmenováno na Chandax, arabské opevnění bylo zničeno a centrum bylo znovu vybudováno. V následujícím období Chandax vzkvétal jako obchodní přístav.

Na začátku 13. století se Chandax dostal do rukou Benátčanů a stala se z něj Candia. Byla vybudována řada domů ve stylu italské renesance. Pro bohaté Italy i Řeky se stalo módou mít v Candii letní sídlo. Město se stalo také sídlem guvernéra a rostl i jeho význam jako obchodního přístavu. V 16. století bylo vystavěno nové opevnění, které se zachovalo do dnešní doby.

Iraklion

V 17. století se Kréta dostala pod nadvládu Turků, kteří se chtěli zmocnit i Candie. Město však tureckému náporu odolávalo dlouhých 21 let, než bylo dobyto. Když v roce 1669 Turci město konečně dobyli, srovnali je se zemí a všichni křesťané museli uprchnout do emigrace. Candie získala nové jméno - Megalo Kastro (Velká pevnost) a stala se sídlem tureckého paši. Město ztratilo na obchodním významu, ale v 16. a 17. století zde byla světově známá malířská škola ikon, z níž vyšel i známý El Greco.

Ekonomický vliv získal Iraklion po sjednocení Kréty s Řeckem v roce 1898, kdy se také vrátil k původnímu názvu. Od roku 1971 je hlavním městem Kréty.

Památky

Benátský přístav a opevnění

Benátský přístav

Benátský přístav se dnes využívá jako kotviště jachet a rybářských lodí. Za návštěvu stojí přístavní pevnost Kastel Kúles, jejíž vnější zdi zdobí kamenné reliéfy lvů sv. Marka, což jsou symboly benátské nadvlády. Na nádvoří pevnosti se v létě konají divadelní představení a koncerty.

Městské hradby v délce asi tří kilometrů pocházejí z doby benátské nadvlády. Opevnění se sedmi baštami a čtyřmi branami bránilo Candii při obléhání Turků po 21 let. Na baště Martinengo lze na hradby vystoupit.

Náměstí Platia Venizelou

Kašna Morosini

Náměstí pojmenované po významném krétském politikovi patří mezi nejhezčí v Iraklionu. Centrem příjemného náměstí je kašna Morosini z 17. století, pojmenovaná podle guvernéra Francesca Morosiniho. Říká se jí také "lví" podle soch lvů, které ji drží. Ty pocházejí ze 14. století. Podle italského vzoru tady končil 15 kilometrů dlouhý akvadukt, který zásoboval město pitnou vodou z pohoří Jouchtas.

Na náměstí stojí i katedrála sv. Marka (Agios Markos), zasvěcená benátskému patronovi. Byla postavena ve 13. století a sídlil zde krétský arcibiskup. Za turecké nadvlády se z ní stala mešita Defterda. V roce 1960 byla restaurována a od té doby slouží pro různé kulturní akce.

Nedaleko se nachází Benátská lodžie (Loggia) ze 17. století, která patří mezi nejhezčí iraklionské budovy. Dvoupatrová budova s balustrádou a arkádami sloužil jako jakýsi klub benátské a krétské šlechty. Na budovu navazuje Benátská zbrojnice (Armeria), která nyní slouží jako radnice.

Náměstí Platia Agia Ekaterini

Kostel Agios Minas

Na náměstí sv. Kateřiny stojí tři kostely. Kostel Agios Minas je hlavním iraklionským chrámem. Kostel neobyzantského slohu z 19. století je zasvěcen ochránci Iraklionu a patronu vojáků.

Kostel sv. Kateřiny (Agia Ekaterini) pochází z 16. století. Za nadvlády Turků byl přestavěn na mešitu a poté používán jako knihovna. Dnes je zde umístěna sbírka vzácných ikon a náboženského umění.

V malém kostele sv. Minase z 15. století naleznete pozlacený ikonostas se vzorem z vinných listů z 18. století.

Náměstí Platia Elefterias

Na náměstí Svobody naleznete Archeologické muzeum s nejucelenější sbírkou krétského, zejména minojského umění na světě.

Náměstí Platia Kornarou

Bembova kašna

U tohoto náměstí stojí Bembova kašna, benátská fontána z 16. století s neozbrojeným římským občanem bez hlavy, oděným do tógy. Vedle stojí bývalé turecké lázně, dnes přeměněné v populární kavárnu.

Náměstí Platia Titos

Na otevřeném náměstíčku stojí kostel Agios Titos, zasvěcený patronu ostrova a prvnímu biskupovi Kréty. Původní bazilika z 11. století byla opakovaně zničena zemětřesením. V 19. století byl kostelík přestavěn na mešitu a roku 1923 byl znovu vysvěcena na kostel. Je zde ve zlatém relikviáři uchována lebka sv. Tita. Interiér je pak vyzdoben ikonami.

Hlavní města krajů: Chania - Rethymnon - Agios Nikolaios

© 2008 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)