Kréta

Chania

Chania, druhé největší krétské město, leží v západní části severního pobřeží. Nejatraktivnější částí Chanie, která byla do roku 1972 hlavním městem Kréty, je benátský přístav s tavernami a kavárnami. Staré a nové stavby zde nejsou násilně promíchané a ve Starém městě tak najdete úzké romantické uličky jako například ve čtvrti Topanas.

Historie

Chania

Město bylo důležitým centrem západní Kréty už od dob vlády minojské dynastie. V klasickém řeckém období neslo město jméno Kydonia. Podle Homera založil původní osadu král Kydon, vnuk krále Minoa. Po pádu paláce v Knossu se stalo sídlo centrem mykénské vlády na Krétě. V době řeckého helénismu a Římské říše se postavení Chanie nezměnilo a dál vzkvétala.

V 9. století byla Chania - tak byla přejmenována, dobyta Saracény a byla známá jako "město sýrů". Ve 13. století, kdy se ostrov dostal pod nadvládu Benátčanů, bylo město přejmenováno na La Cance podle vystavěného přístavu. Byl položen také základ opevnění, které se později rozšířilo. Stavěly se tu také paláce v benátském stylu, kostely a celé čtvrtě městských domů.

V roce 1645 bylo město jako první (po 55 dnech) na Krétě dobyto Turky. Chania pak dostala postupně muslimský turecký charakter. Z kostelů se staly mešity a z paláce guvernérů serail tureckého vojenského velitele. Chania zůstala nejdůležitějším tureckým opěrným bodem na Krétě do roku 1897.

Památky

Benátský přístav

Chania

Benátský přístav se nachází na severní straně města. Byl postaven ve 14. století a mohl pojmout až čtyřicet benátských galér. Na konci východní části přístavu narazíte na dochované benátské zbrojnice a sedm dochovaných suchých doků z konce 15. století. Dnes slouží jako výstavní prostory. Maják na konci mola je z roku 1830.

Ve věži restaurované benátské bašty Firkas vztyčil král Konstantin 1. prosince 1913 řeckou vlajku na znamení sjednocení ostrova s Řeckem. Dnes zde sídlí Námořní muzeum.

Janičářská mešita uprostřed přístavu je nejstarší tureckou stavbou v Chanii. Byla postavena krátce po dobytí města Turky v roce 1645 a dnes slouží jako výstavní síň.

Staré město

Chania

Stará část Chanie je na jih od přístavu obklopena téměř tři kilometry dlouhými hradbami z 16. století. Z bašty Schiavo se nabízí krásný výhled na Staré město.

Kastelli, ležící na vrcholku východním směrem od přístavu, je nejstarší čtvrtí Chanie. V benátském období tu byly správní budovy Benátčanů, jako například Rektorův palác. Dřívější krásu čtvrti tu dnes už ale stěží najdete. V ulic Odos Kanevarou byly nalezeny zbytky osídlení z minojské doby.

Topanas je nejpitoresknější čtvrtí města. Najdete tu úzké uličky s benátskými a tureckými domy s dřevěnými balkóny.

Evreika, čtvrť východně od Topanas, byla v benátských a tureckých dobách židovským ghettem. V roce 1944 se němečtí fašisté rozhodli všechny obyvatele ghetta poslat do koncentračního tábora. Transportní loď se však potopila. Zda to byl záměr nebo šlo o útok spojenců se dodnes nevysvětlilo.

Chania

Ve čtvrti Splantzia se nachází náměstíčko Platia 1821 s kostely Agios Nikolaos a renesančním San Rocco. Kostel Agios Nikolaos byl postaven Benátčany pro řád dominikánů. Turci ho pak přestavěli na mešitu, pojmenovanou na počest sultána Ibrahima, dobyvatele Chanie. Roku 1898 se z mešity stal opět ortodoxní kostel.

V ulici Odos Chalidon se nachází františkánský klášterní kostel s archeologickým muzeem. Za benátské nadvlády byl tento kostel největší ze všech třiadvaceti v Chanii. Po dobytí Turky byl přestavěn na mešitu paši Jusufa. O tom dnes svědčí trosky minaretu a kašna na omývání před modlitbou.


Tržnice

Dimokiti Agora je nejkrásnější tržnicí celé Kréty. Sídlí v neoklasicistní budově z roku 1911 ve tvaru rovnoramenného kříže. Prodává se tu zejména ovoce, zelenina, čerstvé ryby, sýry, víno, med nebo sušené bylinky.

Hlavní města krajů: Rethymnon - Iraklion - Agios Nikolaios

© 2008 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)